Kotły wodne miałowe - stałopalne górnokanałowe typu KWM-SG (całodobowe)

Kotły typu KWM-SG ze sterowanym procesem palenia przeznaczone do wodnych instalacji c.o. zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych jak również w obiektach użyteczności publicznej, produkcji przemysłowej,ogrodniczej itp.

Eksploatacja kotła typu KWM-SG w systemie całodobowym polega na jednorazowym załadowaniu kotła miałem węglowym, podpaleniu od góry przy pomocy niewielkiej ilości papieru i drewna oraz uruchomieniu automatyki (sterownik i dmuchawa). Po osiągnięciu wcześniej zadanej temperatury dmuchawa wyłączy się a sterownik samoczynnie przejdzie w automatyczny tryb pracy - uruchomi dmuchawę gdy temperatura obniży się poniżej zadanej oraz wyłączy ją po ponownym osiągnięciu zadanej temperatury.

W momencie gdy opał znajdujący się w komorze paleniskowej zostanie wypalony, sterownik samoczynnie wyłączy się.

Aby rozpalić ponownie, należy usunąć popiół z popielnika oraz komory paleniskowej a następnie na nowo załadować kocioł opałem i rozpalić.

Kotły typu KWM-SG przystosowane są do palenia miałem węglowym, oraz jako paliwo zastępcze można spalać w nich zarówno węgiel jak i suche drewno - - zabrania się palenia koksem.

 Parametry techniczne


Możliwości ustawień kotła


Zalety kotła:

 • STAŁOPALNOŚĆ OK. 24 GODZ.
 • GWARANCJA NA KOCIOŁ - 4 LATA
 • KOCIOŁ WEWNĄTRZ WYKONANY Z BLACHY O GRUBOŚCI 6 mm (moc powyżej 75 kW 8 mm )
 • WYSOKA SPRAWNOŚĆ KOTŁA PRZEKRACZAJĄCA 80 %
 • STEROWNIK MIKROPROCESOROWY STANDARDOWY OBSŁUGUJE :
  • DMUCHAWĘ,
  • POMPĘ CO,

  OPCJA DODATKOWA - OBSŁUGA POMPY CWU,

 • NA ŻYCZENIE KLIENTA STEROWNIK ROZBUDOWANY O OBSŁUGĘ ZAWORU MIESZAJĄCEGO I CZUJNIKA POGODOWEGO ORAZ STREFY CZASOWE
 • ZEROWY ROZRUCH KOTŁA - na życzenie klienta


Dodatkowo:

Pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny